کارگاه های حضوری

برای راهنمایی بیشتر، در واتس اپ به ما پیام دهید: 09101982901

نام دوره تئوری عملی مدرس
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد متمرکز بر شفقت 16 ساعت 16 ساعت دکتر پیمان دوستی

اطلاعات بیشتر و ثبت نام

درمان متمرکز بر شفقت 16 ساعت 8 ساعت دکتر پیمان دوستی

اطلاعات بیشتر و ثبت نام

نگارش مقاله های کمی 5 ساعت 5 ساعت دکتر پیمان دوستی

اطلاعات بیشتر و ثبت نام

نگارش پروپزال و پایان نامه های کمی 5 ساعت 5 ساعت دکتر پیمان دوستی اطلاعات بیشتر و ثبت نام
مداخله در اختلالات اضطرابی بر اساس پذیرش و تعهد 8 ساعت دکتر پیمان دوستی

اطلاعات بیشتر و ثبت نام

مداخله در افسردگی بر اساس پذیرش و تعهد 8 ساعت دکتر پیمان دوستی

اطلاعات بیشتر و ثبت نام